גיליון מס' 8 מאי 2018

שירים
1
2
שירה מתורגמת -  גילי חיימוביץ'
1/20
ראיון עם משורר/ת
1/3
שירה צעירה
1/4