גיליון מס' 9 יולי 2018

שירים
שירה מתורגמת -  גילי חיימוביץ'
ראיון עם משורר/ת
שירה צעירה